Ett glasmästeri i Värnamo i teknikens absoluta framkant

Vi bearbetar och anpassar alla typer av glasprodukter. Vår maskinpark ligger i yttersta framkant, och vi utför de mest komplicerade moment inom glasbearbetning med stor precision. Vi brukar säga att det bara är fantasin som sätter gränser.

AB Värnamo Sliperi och Glasmästeri grundades redan 1933. Att företaget på den tiden sysslade med slipning av vackra servisglas, är vi i dag faktiskt tacksamma för. På så sätt grundlades nämligen vår kunskap och expertis inom avancerad glasbearbetning, en egenskap som vi fortfarande bär med oss och som vi dessutom kontinuerligt förädlar. Under åren har vi oavbrutet förfinat våra tillverkningsmetoder och utvecklat såväl medarbetare som maskinpark, med fortlöpande investeringar som har gjort att vi hela tiden befinner oss i teknikens absoluta framkant.

Kristallglas

Gamla foton från glasmästeriet

Glasbearbetning med modern teknik

Vi följer, och ligger ofta före, marknadens och kundernas behov av bearbetade glasprodukter i alla dess former. Efter perioden med slipning av servisglas, blev tillverkning och montering av fönsterglas vårt största verksamhetsområde. När denna marknad övertogs av husfabrikanterna, övergick vi steg för steg till slipning, borrning och härdning av designade glasprodukter för inredningar. I dag utför vi mycket avancerad bearbetning av inredningsglas för butiker, hotell, gallerior och utställningar.

Glasbearbetning med modern teknik

Flexibilitet är ett av våra honnörsord. Det innebär att vi tack vare våra moderna CNC-maskiner och vattenskärning kan ställa om extremt snabbt när så krävs, och på mycket kort varsel leverera skräddarsydda produkter för vilket ändamål som helst. Exempelvis tillverkar vi och levererar kompletta montrar för ett stort antal företag inom och utom Sveriges gränser. För som vi sa, det är endast fantasin som sätter gränserna.

Bild från glasmästeriet

Grönt är skönt

Som en stor producent är vi måna om vår gemensamma miljö. Allt glas och all metall källsorteras för hundraprocentig återvinning, inget material går till spillo. I vår anläggning finns också ett modernt reningsverk som renar slipvattnet, varefter det renade vattnet återanvänds. Våra lokaler uppvärms numera av fjärrvärme i syfte att ytterligare värna om vår miljö.